Google Doc | הקלדת קול

אני מבקשת לשתף פוסט בבלוג של אפרת מעטוף "כלים קטנים גדולים". אפרת מעדכנת באופן שוטף בחידושים וכלים טכנולוגיים להוראה. לדוגמה, הכלי של כונן גוגל, המקליד קול. אפרת מציעה להשתמש בהקלדה של תשובות תלמידים הזקוקים להכתבה בעת מבחן. המחשבה הראשונה שלי הייתה כל הפעמים שבהם עוברות הרבה מחשבות, תכניות ורעיונות אבל אתם בפקק או בנסיעה ולא יכולים לכתוב אותם כדי שלא תשכחו. אבל, רק אחרי שתימצא אפשרות להקליט ללא נגיעה בטלפון. אולי רעיון טוב יותר הוא להשתמש בכלי כדי להקליד הרצאה, או להקליד ראיון מחקרי או עיתונאי (הקלטה להקלדה בלי צורך בתמלול)ולמי שהתעניין ברעיון ללמד כתיבה בעזרת פרויקט/מעבדה דיווח עיתונאי, יתכן שכלי כזה יכול להתאים. אני מניחה שכרגע ההעברה בעברית איננה מושלמת, אני זוכרת את השלב הזה באנגלית – די מצחיק – אבל יכולת זיהוי הדיבור בוודאי יכולה להשתפר עם הזמן בייחוד אם קיימת יכולת למידה של המערכת. מכאן נובע סייג נוסף הקשור לפרטיות – האם אתם רוצים שגוגל  יידע לזהות את הקול שלכם ולשייך אותו לחשבון הגוגל שלכם? אחרי מילים אלו בוודאי רק מעטים ירצו לחשוב על רעיונות נוספים ליישום בחינוך, ובכל זאת? רעיונות נוספים?

מקור: Google Doc | הקלדת קול

הדור הרביעי

בלוג אישי על המצב החברתי

בלוג האגף למדעים

המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מחוננים ומצטיינים במחקר - בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, המינהל הפדגוגי, במשרד החינוך

בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. מיועד ליידע ולעדכן את הקהילה העוסקת בחינוך וייעוץ למחוננים ולמצטיינים בממצאי המחקר בתחום ולחזק את שיתוף הפעולה עם חוקרים בתחום המחוננים והמצטיינים עורכת: דר' גילמור קשת

לומדים עם צחי

אתר ההוראה של צחי שיקמן