20 עקרונות לשיפור ההוראה והלמידה מטעם האגודה לפסיכולוגיה בארה"ב (APA)

האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה (APA) פרסמה לאחרונה מסמך המונה עקרונות לשיפור ההוראה והלמידה בגן ובבית הספר ואשר מבוססים על מחקר בתחום הפסיכולוגיה (אפריל 2015). הקטגוריות העיקריות בהן עוסקים העקרונות הן:

 • קוגניציה ולמידה: כיצד תלמידים חושבים ולומדים?
 • מוטיבציה: מה מגביר מוטיבציה של תלמידים?
 • הקשר חברתי ורגשי: מדוע ההקשר החברתי, יחסים בין אישיים ומצב רגשי חשוב ללמידה?
 • הקשר ולמידה: כיצד אפשר לנהל את הכיתה באופן מיטבי?
 • הערכה: כיצד מורים יכולים להעריך את התקדמות התלמידים?

לגבי כל עיקרון מופיע הסבר קצר לגבי העיקרון ופירוט לגבי היישום על ידי המורה. מומלץ לקרוא במסמך. מעניין כי הפאנל החליט שלא לכלול באופן מפורש התייחסות לשונות בין התלמידים. למשל שונות קוגניטיבית, תרבותית או התייחסות ללקויות למידה. בנוסף, הגבלת הספרות עליה הסתמכו חברי הפאנל, לתחום הפסיכולוגיה ולמסמכים שפורסמו על ידי ה-APA  הגדירה את גבולות השדה של העקרונות שנוסחו באופן מצומצם. כלומר, כשקוראים את העקרונות ואת המסמך יש להיות מודעים לזווית הראיה הספציפית שהמסמך נובע ממנה ולכך שזו איננה תמונה מלאה של ההוראה והלמידה. ומהם העקרונות שהעלו חברי צוות החשיבה:

20 העקרונות לשיפור ההוראה והלמידה:

איך תלמידים חושבים ולומדים

 1. התפיסות והאמונות של תלמידים לגבי אינטליגנציה ויכולת משפיעים על התפקוד הקוגניטיבי והלמידה שלהם.
 2. מה שהתלמידים כבר יודעים משפיע על הלמידה שלהם
 3. ההתפתחות הקוגניטיבית והלמידה של תלמידים לא מוגבלת על ידי שלבים כלליים של התפתחות
 4. הלמידה מבוססת על הקשר, כך שהכללת הלמידה להקשרים חדשים אינה ספונטנית אלא יש להנחות אותה
 5. רכישת ידע וכישורים הנשמרים לטווח ארוך תלויה ברובה על התנסות ותרגול.
 6. משוב המכיל הסבר, הניתן בזמן ובאופן ברור חשוב ללמידה
 7. וויסות העצמי של תלמידים מסייע ללמידה וניתן ללמד כישורי ויסות עצמי.
 8. ניתן לטפח יצירתיות של תלמידים

מה מניע תלמידים?

 1. תלמידים נוטים ליהנות מלמידה ולבצע טוב יותר כשהם מונעים באופן פנימי להישגים, לעומת הנעה חיצונית.
 2. תלמידים מתמידים למול משימות מאתגרות ומעבדים מידע באופן עמוק יותר כשהם מאמצים מטרות השגת שליטה במומחיות (mastery goals) לעומת מטרות ביצוע (performance goals)
 3. הציפיות שיש למורים מהתלמידים שלהם משפיעים על הזדמנויות הלמידה המוצגות לתלמידים, המוטיבציה שלהם וההישגים שלהם.
 4. הצבת יעדים קרובים (קצרי טווח), ספציפיים, ומאתגרים באופן מתון מגבירה את המוטיבציה יותר מהצבת יעדים רחוקים, כלליים ומאתגרים מאד.

מדוע ההקשר החברתי, היחסים הבין אישיים והרווחה הרגשית חשובים ללמידה של תלמידים?

 1. הלמידה מוצבת בהקשרים חברתיים מרובים.
 2. יחסים בין אישיים ותקשורת חיוניים לתהליך ההוראה-למידה ולהתפתחות החברתית רגשית של תלמידים
 3. הרווחה הרגשית משפיעה על התפקוד החינוכי, הלמידה וההתפתחות

איך אפשר לנהל כיתה?

 1. הציפיות להתנהלות הכיתה ולאינטראקציות החברתיות הן נלמדות וניתן ללמד אותן בעזרת עקרונות מוכחים של התנהגות והוראה יעילה בכיתה.
 2. ניהול כיתה יעיל מבוסס על ארגון של ציפיות גבוהות ותקשור שלהן, טיפוח עקבי של יחסים חיוביים, ועל ידי סיפור רמה גבוהה של תמיכה בתלמידים.

כיצד להעריך את ההתקדמות של תלמידים?

 1. הערכות מעצבות ומסכמות חשובות ושימושיות אבל דורשות גישות ופרשנויות שונות
 2. הכישורים של התלמידים, הידע והיכולות שלהם נמדדים באופן המיטבי בעזרת תהליכי הערכה המעוגנים במדע הפסיכולוגיה עם סטנדרטים מוגרים היטב לאיכות והוגנות
 3. הבנת נתוני הערכה תלויה בפרשנות ברורה, מתאימה והוגנת

מעניין לראות כיצד הפאנל החליט על העקרונות כדוגמה לתהליך חשיבה ופיתוח בקבוצת מומחים:

מהלך העבודה של הפאנל שחיבר את 20 העקרונות

ה-APA  הרכיב פאנל של מומחים מתחומים שונים של הפסיכולוגיה והם בחרו את העקרונות הפסיכולוגים לצורך התרגום שלהם לשימוש על ידי צוותי החינוך העובדים בגן ועד י"ב. דרך הפעולה שלהם אולי תעניין אתכם:

 1. העלאת עקרונות. בשלב הראשון כל חבר בפאנל התבקש לזהות שני מבנים מתחום הפסיכולוגיה שבעיניו הם החיוניים ביותר להוראה ולמידה מוצלחת בכיתה. תוצר השלב הראשון היה כ-45 עקרונות.
 2. זיהוי תחומי מפתח וקטגוריות. בשלב הבא התקיימו מספר פגישות כדי לזהות קטגוריות ולארגן את העקרונות בתחומי מפתח של היישום בכיתה. לדוגמה, "כיצד תלמידים חושבים ולומדים?".
 3. בירור מידת התקפות של העקרונות. בשלב השלישי בוצעה ולידציה ל-45 העקרונות. המשתתפים בדקו במסמכי סטנדרטים והנחיות העוסקים בפסיכולוגיה חינוכית ובחינוך, האם כל אחד מ-45 מהעקרונות זוהה על ידי קהילה רחבה יותר של אנשי חינוך כחיוני לעבודת המורה. המשתתפים בפאנל חיפשו במסמכים עדויות לידע שמצפים ממורים לדעת או להיות יכולים לעשות ולאחר מכן ביררו האם הציפיות הללו קשורות לעקרונות שזוהו. נמצא ביסוס לכל העקרונות במסמך אחד או יותר ולכן כולם נשמרו לשלב הבא.

המסמכים ששימשו לבדיקה היו פרסומי מפתח אמריקאים שעסקו בהוראה ולמידה (ופורסמו ברובם על ידי ה- APA). לדוגמה הסטנדרטים לרשיון הוראה, ההנחיות להכשרה ופרקטיקה של פסיכולוגים חינוכיים בבתי הספר, ספרי לימוד בפסיכולוגיה חינוכית.

 1. צמצום מספר העקרונות. מספר העקרונות צומצם על ידי זיהוי העקרונות החשובים ביותר וקונסולידציה של עקרונות – בתהליך הדומה לתהליך דלפי (Delpi process– מודל שפותח על ידי מכון הרפואה שפרסם מסמך לשיפור החינוך הרפואי)
  • העקרונות דורגו לפי מידת החשיבות (1-3). על ידי ארבעה חברי הפאנל וחושב הציון הממוצע לכל אחד מהעקרונות.
  • הוסרו מהדיון עקרונות בדרגת חשיבות נמוכה כך שנשארו 22 עקרונות.
  • נבדקו הקשרים בין העקרונות. עקרונות אוחדו לקבלת 20 עקרונות.
  • העקרונות אורגנו בחמישה תחומים של תפקוד פסיכולוגי

 

לסיכום, ניתן לשאול במה טמונה חשיבותו של המסמך וכיצד ניתן לעשות בו שימוש למען שיפור ההוראה והלמידה? כלומר, כיצד מנהלים, מדריכים ומכשירי מורים יכולים להשתמש בעקרונות כדי לעזור למורים ליישם אותם בפרקטיקה שלהם?

הדור הרביעי

בלוג אישי על המצב החברתי

בלוג האגף למדעים

המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מחוננים ומצטיינים במחקר - בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, המינהל הפדגוגי, במשרד החינוך

בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. מיועד ליידע ולעדכן את הקהילה העוסקת בחינוך וייעוץ למחוננים ולמצטיינים בממצאי המחקר בתחום ולחזק את שיתוף הפעולה עם חוקרים בתחום המחוננים והמצטיינים עורכת: דר' גילמור קשת

לומדים עם צחי

אתר ההוראה של צחי שיקמן