שמש ירח צל

מה דעתכם על משחק?

בואו ננסה לתפוס את המהות של ….חשיבת חקר בשלוש מילים:

השמש: מילה או ביטוי המתארים מרכיב מרכזי בחשיבת חקר או בחשיבה של חוקר/ת

הירח: מילה או ביטוי המתארים מרכיב משני או תומך בחשיבת חקר

הצל: מילה או ביטוי המנוגדים לחשיבת חקר

לדוגמה:

שמש, ירח, צל: אמפטיה, סקרנות, בושה

שמש, ירח, צל: לנגוס לעומק בבעיה, להלך על חוף הים, לחפש תהילה

מהם ה- שמש, ירח וצל שלך בנוגע לחשיבת חקר?

שמש, ירח וצל

שמשירחצל3

(מותאם מ- Peter Han מ- dSchool, Venture Lab, Stanford U)

הדור הרביעי

בלוג אישי על המצב החברתי

בלוג האגף למדעים

המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מחוננים ומצטיינים במחקר - בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, המינהל הפדגוגי, במשרד החינוך

בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. מיועד ליידע ולעדכן את הקהילה העוסקת בחינוך וייעוץ למחוננים ולמצטיינים בממצאי המחקר בתחום ולחזק את שיתוף הפעולה עם חוקרים בתחום המחוננים והמצטיינים עורכת: דר' גילמור קשת

לומדים עם צחי

אתר ההוראה של צחי שיקמן