סירטונים למורים על למידת חקר

כיצד כדאי להשתמש בסירטונים להוראה? האם צריך שיהיה ערך מוסף למדיום של הסירטון על פני קריאת טקסט או הרצאה פרונטלית? האם המדיום מתאים ללמד את הנושאים הפשוטים אך לא המורכבים? מה דעתכם?

קבוצת סירטונים שהוכנו לקורס מקוון על למידת חקר:

רמות החקר:

שיטה מדעית אחת, האמנם?

למידת חקר בהיסטוריה

וסירטון לתלמידים על מערכת הנשימה:

אודה על כל הערה ועצה ואשמח אם תוסיפו קישורים לסירטונים שלכם, או המלצות לסירטונים.

הדור הרביעי

בלוג אישי על המצב החברתי

בלוג האגף למדעים

המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך

מחוננים ומצטיינים במחקר - בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, המינהל הפדגוגי, במשרד החינוך

בלוג האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. מיועד ליידע ולעדכן את הקהילה העוסקת בחינוך וייעוץ למחוננים ולמצטיינים בממצאי המחקר בתחום ולחזק את שיתוף הפעולה עם חוקרים בתחום המחוננים והמצטיינים עורכת: דר' גילמור קשת

לומדים עם צחי

אתר ההוראה של צחי שיקמן